Posted by on 10.5.2018

Jokainen uusi asiakas on merkki siitä, että yritys on onnistunut markkinoinnissaan. Pelkistetysti markkinointi on joko aktiivista tekemistä maksetun mainonnan puolella tai onnistunutta palvelemista nykyisissä asiakkaissa, jotka ovat suositelleet sinua eteenpäin. Minä suosittelen keskittymään jälkimmäiseen, koska se on paljon halvempi kuin ensimmäinen tapa. Luonnollisesti asia ei ole näin mustavalkoinen, mutta pelkistämällä asiat tulevat paremmin ymmärretyiksi.

Erityisesti palveluiden myynnissä on tärkeää tehdä hyvää työtä, jotta yritystäsi suositellaan. Mutta tässä on myös vaarana ottaa liikaa asiakkaita, jolloin kaikkien asiakkaiden palvelutaso laskee.

Monella alalla uudet asiakkaat saavat parhaimmat tarjoukset, joka on ainakin itseäni häirinnyt jo pitkään. Mutta tämä on inhimillistä, koska suurimmalla osalla on tarve saada lisää asiakkaita pysyäkseen hengissä tai kasvaakseen omistajien antamien tavoitteiden mukaan. Pidän yrityksistä, jotka tarjoavat samat edut myös vanhoille asiakkailleen ja uskon tämän suuntauksen kasvavan tulevaisuudessa.

Omalla toimialallani asiakassuhteet ovat pitkiä ja uusien asiakkaiden tarve on alun rypistyksen jälkeen yleensä vähäistä. Käytännössä kun yritys kasvaa, tarvitaan uusia asiakkaita, mutta muuten asiakkaiden tarve on vähäistä. Taas pelkistettynä. Pohdin pitkään miten saan pidettyä toiminnan järkevänä, jotta ahneus ei kasvaisi liian suureksi ja kaikkien asiakkaiden palvelutaso laskisi.

Päätin jo aikaisessa vaiheessa, että nykyisten asiakkaiden asiat menevät aina uusien asiakkaiden edelle. Tämä on ollut kestävä päätös ja luonnollisesti edistänyt myös sitä, että nykyiset asiakkaat suosittelevat palveluitani. Valitettavasti toisinaan on pitänyt kieltäytyä ajanpuutteen vuoksi uusista asiakkaista, koska en ole kokenut että olisin sillä hetkellä voinut tarjota lupausteni mukaista palvelua.

Yrityksen kasvaessa haaste siirtyy oman itsensä johtamisesta työntekijöiden johtamiseen. Miten saat istutettua ajatuksen jokaisen yrityksen työntekijän tapaan ajatella. Tätä työtä helpottaa yrittäjälähtöinen ajattelu läpi linjan. Jos asiakkaat ovat yrittäjiä, kannattaa myös työntekijöiden valinnassa painottaa yrittäjämielisyyttä.

Mitä aloittavan yrittäjän kannattaa muistaa:
Pidä nykyisistä asiakkaista hyvää huolta. He ovat sinun paras tulonlähde ja markkinointitapa. Ilman heitä joudut tekemään kohtuuttoman paljon töitä tai maksamaan rahaa saadaksesi lisää asiakkaita. Tarjoa yksilöllistä palvelua, jolloin asiakkaat kokevat olevansa erityisasemassa. Tämä edistää sinun asemaasi markkinoilla ja helpottaa uusien asiakkaiden hankintaa.