Posted by on 27.5.2017

Mikä tilitoimiston rooli on ja mitä sen pitäisi olla?

Mielestäni tällä hetkellä on olemassa kahdenlaisia tilitoimistoja. Toiset tilitoimistot tekevät lakisääteiset asiat ja vastaavat asiakkaan kysymyksiin, kun heiltä kysytään. Toinen joukko tekee edellisten lisäksi oma-aloitteisesti neuvontaa ja suunnittelua asiakkaan puolesta. On selvää, että jokainen yrittäjä haluaa jälkimmäisen, mutta suurin osa haluaa maksaa ensimmäisestä.

Tilitoimiston pitää hinnoitella oma työ niin, että heillä on aikaa tehdä asiakkaalle oma-aloitteista neuvontaa ja opastusta, jos tilitoimisto haluaa kuulua jälkimmäiseen ryhmään. Jos haluaa hoitaa vain pakolliset asiat, ei siinäkään ole mitään vikaa, mutta on reilua, että asiakas tietää sen myös.

Tulevaisuudessa tilitoimistot tulevat erikoistumaan entistä enemmän tietynlaisiin asiakkaisiin, toiset ajautuvat hoitamaan saman toimialan yrityksiä, toiset keskittyvät kasvuyrityksiin ja kolmas hoitaa mitä jäljelle jää. Tämä parantaa asiakkaan saamaa palvelua, kun omalla kirjanpitäjällä on laaja kokemus toimialasta. Ehkä ainoa heikko puoli on alan ulkopuolelta tulevien ideoiden väheneminen.

Kuinka paljon tilitoimisto voi neuvoa asiakkaitaan. Oikeuskäytännössä on tullut selvästi esiin se, että mitä enemmän tilitoimisto neuvoo asiakastaan sitä suurempi vastuu tilitoimistolla on kirjanpidosta. Asiaa voi ajatella pelon kautta, jolloin ketään ei kannata neuvoa. Sopimusten avulla ja tarkalla dokumentoinnilla tilitoimisto voi rajata oman vastuun, jolloin ei ole enää syytä olla neuvomatta asiakasta. Mielestäni tilitoimiston tehtävä on neuvoa ja jopa käskeä asiakastaan tekemään asioita eri tavalla. Jos aloittava yrittäjä tekee asioita selvästi väärin (ei lain vaan bisneksen kannalta) on mielestäni vastuutonta ettei tilitoimisto puutu asiaan vaan toteaa tilinpäätöksen yhteydessä, ettei tämä sinun yritys ole oikein kannattava. Tässäkin asiassa pitää olla kaukaa viisas ja puuttua asiaan heti.

Tilitoimistoissa on valtava määrä tietoa, jota valitettavasti pantataan siinä pelossa, että siitä joutuu vankilaan, kun asiakkaan yritys menee nurin tai joutuu verotarkastuksen kautta poliisitutkintaan. Pitäkää sopimuksista ja yrittäjistä huolta, jolloin ette joudu ongelmiin ja saatte yrittäjien kautta uusia hyviä neuvottavia asiakkaita. En ole vielä yhdeltäkään yrittäjältä kuullut, että sinun pitäisi neuvoa vähemmän.

Aloittaville yrittäjille ja tilitoimistojen asiakkaille tiedoksi. Tilitoimisto on teitä varten, te maksatte palvelusta, joten käyttäkää sitä myös. Mutta jos olette sopineet pelkästä lakisääteisestä kirjanpidosta ja tinkineet hinnan mahdollisimman alas teidän pitää maksaa palvelusta, jos kaipaatte sitä. Joten seuraavan kerran, kun kilpailutatte tilitoimistoa, miettikää mitä asioita arvostatte.

Eräs julkisuuden henkilö on todennut, että hyvästä kirjanpitäjästä ei kannata säästää. Olen tietysti jäävi sanomaan tätä, mutta totuutta ei voi kieltää.