Posted by on 21.7.2016

Saitko sinä tänä vuonna lomarahan? Lomaraha on jäänne ajalta, jolloin oli pelko, että työntekijät eivät tule lomalta takaisin töihin. Jotta työntekijöiden paluu lomalta varmistettiin, päätettiin heille maksaa lomaraha töihin palattuaan. Lomaraha on puolet lomapalkasta.

 

Harva osaa arvostaa lomarahaa siinä vaiheessa, kun palkasta käydään keskustelua. Mutta siitä ei myöskään olla valmiita luopumaan. Mielestäni olisi palkkojen vertailtavuuden ja yritysten hallinnollisen taakan keventämisen kannalta selkeintä, että lomarahaa ei olisi, jolloin työntekijöilläkin olisi helpompaa vertailla eri työpaikkojen hyviä ja huonoja puolia. Valitettavan harva ymmärtää lomarahan suuruutta työtä hakiessaan, joten enemmän katseet ovat peruspalkassa.

 

Yrityksille lomarahat tuovat hallinnon kasvamisen lisäksi kesäaikaan suuren loven kassaan, koska useimmissa työpaikoissa lomat pidetään kesäaikaan. Lomarahojen maksamisessa on kahta tapaa: toiset maksavat lomarahan loman jälkeen ja osa maksaa lomarahat kerralla kaikille riippumatta siitä koska lomansa pitää. Kerralla maksaminen keventää yritysten hallinnollista työtä, kun ei tarvitse erikseen seurata jokaisen lomia ja ilmoittaa tietoja palkanlaskentaan.

 

Vinkkinä yrittäjille:

Maksakaa lomarahat kerran vuodessa kaikille, joille ne kuuluu. Tällä säästätte palkanlaskennan kustannuksissa. Yhdellekään työntekijälle tuo ei varmasti ole ongelma kunhan asian käy hyvin läpi ja pelisäännöt ovat kaikille samat.

 

Mielestäni lomaraha on hyvä asia Suomen taloudelle, kotimaan matkailu saa siitä suuren osan kesän aikana.

Posted in: Talous
Tags: ,