Posted by on 9.10.2017

Miksi yritykset haluavat ärsyttää asiakkaitaan perimällä laskutuslisiä?

Laskutuslisä on taloudellisesti järkevää, jos se ei vaikuta asiakkaiden lähtemiseen ostamaan muiden yritysten palveluita. Esimerkin kautta asia hahmottuu hyvin. Jos olet siivousyrittäjä, jolla on 30 asiakasta, joille jokaiselle lähtee lasku kahden viikon välein. Tämä tarkoittaa sitä, että laskuja lähtee vuodessa n. 800 kpl. Jos jokaisessa laskussa on 3 euron laskutuslisä, tarkoittaa se 2400 euron lisätuloa vuosittain. Vaikuttaa taloudellisestä järkevältä.

Ymmärrän laskutuslisän silloin, kun se koskee esimerkiksi paperilaskua, josta todistetusti tulee yrityksille verkkolaskua enemmän kustannuksia. Tässä tapauksessa paperilaskun laskutuslisällä ohjataan asiakkaita siirtymään yrityksen kannalta helpompaan tapaan. Mikäli asiakas ei siirry, saa yritys siitä hieman paremman hinnan, jolloin tilanne on kannattava. Mielestäni aina pitää olla myös ilmainen tapa saada lasku. Jos asiakkaat ovat valmiita maksamaan erityistavasta saada laskuja, suotakoon se heille. Siinä tapauksessa laskutuslisä voi olla vaikka 50 euroa.

Miksi laskutuslisiä ei laiteta hintoihin? Eihän jokaista asiaa voi erillisveloituksella laskuttaa asiakkailta. Vai kuinka järkevää olisi laittaa asiakkaalle lähtevään laskuun 0,30 euron kustannus toimiston siivouksesta. Sekin on suoraan hinnoissa mukana, kuten asiakaspalvelijoiden palkat ja muut toimitila ym kiinteät kulut.

Mielestäni yritykset aiheuttaisivat vähemmän pahennusta, kun luopuisivat laskutuslisistä ja nostaisivat hintojaan sen verran mitä laskutuslisässä häviävät. Se olisi myös asiakkaille helpompaa, kun saatu hinta olisi lopullinen hinta eikä sen päälle tulisi laskutus-, lämmitys, siivous- ja kahvikuluja. Se olisi asiakkaille suoranainen palvelus, jos yrityksen antama hinta tuotteesta olisi tuotteen todellinen hinta.

Aloittaville yrittäjille vinkkinä:
Pohtikaa oman tuotteenne hinnoittelu loppuun asti. Suosikaa kiinteitä hintoja, joita teidän asiakkaiden on helppo ymmärtää. Muistakaa, että asiakkaanne eivät ole teidän alan ammattilaisia eikä heillä välttämättä ole halua tai jaksamista edes perehtyä tarkemmin asiaan, jolloin he eivät myöskään osta, kun ostamisesta on tehty liian vaikeaa. Yksinkertaisia asioita on helpompi ostaa. Yleensä pakettihinta on myös katteellisempi.

Ja jos vielä päädytte laskuttamaan laskutuslisiä, älkää laskuttako niitä kaikilta vaan antakaa myös vaihtoehto, jossa asiakas selviää ilman laskutuslisää. Asiakasta ei kannatta menettää niinkin mitättömän asian kuin laskutuslisän vuoksi.

Posted in: Talous