Posted by on 15.3.2020

Tiliamppari sai Taloushallintoliiton auktorisoinnin perjantaina 13.3.2020.

Suomessa on n. 12 000 kirjanpitäjää ja 4 300 tilitoimjstoa. Auktorisoituja tilitoimistoja on n. 800 kpl ja KLT-kirjanpitäjiä n. 3 000 kpl. Halusimme hakea auktorisointia, koska haluamme, että asiakkaillamme on varmuus siitä, että palvelumme pysyvät vuodesta toiseen sellaisena kuin olemme luvanneet. Lisäksi saamme entistä paremmin ja nopeammin tietoa ja koulutusta alati muuttuvista säännöksistä. Luonnollisesti auktorisointi on myös viesti siitä, että olemme ”oikea” tilitoimisto ja meillä on asiat vähintään yhtä hyvässä järjestyksessä kuin suuremmilla toimistoilla. Koska kirjanpitäjäksi ryhtyminen tai tilitoimiston perustaminen eivät vaadi minkäänlaisia lupia tai pakollisia koulutuksia, on auktorisointi merkki siitä, että prosessit ja osaaminen ovat riittävällä tasolla.

Alla ote Taloushallintoliiton sivuilta:

”Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on taloushallinnon palveluja tarjoavien auktorisoitujen yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialaliitto

Miksi kannattaa valita auktorisoitu tilitoimisto:
Auktorisoidun tilitoimiston osaaminen, järjestelmät ja toimintamallit on tarkastettu. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittaneita ammattilaisia.

Taloushallintoliiton jäsenenä tilitoimisto takaa, että palvelu on jatkuvaa. Auktorisoidulla toimistolla on vastuuvakuutukset kunnossa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosi toimii hyvän tilitoimistotavan mukaisesti. Auktorisointi edellyttää, että toiminta on tiukasti lain mukaista ja että uudet säännökset huomioidaan hyvissä ajoin ennen niiden voimaantuloa.”

Miten muutos näkyy asiakkaidemme arjessa:
on helppo sanoa, että mikään ei muutu. Meillä on esimerkiksi asiakkaan tunnistaminen ollut hyvällä tasolla jo ennen auktorisointia, olemme tehneet kirjalliset sopimukset asiakkaiden kanssa ja palvelun jatkuvuus on turvattu varahenkilöjärjestelmillä. Emme joutuneet tekemään mitään muutoksia toimintaamme, kun lähdimme hakemaan auktorisointia.

Tulevaisuudessa joudumme raportoimaan tekemisistämme enemmän, mutta asiakkaaseen päin tämä muutos ei onneksi vaikuta millään tavalla. Olemme olleet tähänkin asti tarkkoja siitä, minkälaisia yrityksiä otamme asiakkaidemme joukkoon ja jatkossa tulemme pitämään omista kriteereistämme edelleen tiukasti kiinni. Alusta asti periaatteemme on ollut, että vanhat asiakkaat menevät aina uusien asiakkaiden edelle. Tämä tarkoittaa sitä, että jos vähänkin koemme, ettemme pysty palvelemaan nykyisiä asiakkaitamme luvatulla tasolla, emme lähde edes harkitsemaan uusien asiakkaiden ottamista. 

Auktorisoinnista iso kiitos kuuluu luonnollisesti meidän erinomaiselle ja osaavalle henkilökunnalle sekä meidän hyville asiakkaille. Mukavaa jatkaa yhteistä taivalta auktorisoituna tilitoimistona.